Algemene voorwaarden


1.       Toepasselijkheid:
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van 
www.Veneboer.com zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing. 
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door veneboer camping en outdoor v.o.f. worden afgeweken. 
Wij gaan er vanuit dat U voorafgaand aan het plaatsen van Uw bestelling deze algemene voorwaarden gelezen en geaccepteerd heeft. 
Deze Voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).
 
2.       Bestelling plaatsen:
Wij bieden U twee mogelijkheden om uw bestelling te plaatsen:
 
3.       Prijzen en betalingen:
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW. 
Bij Veneboer.com dient U de bestelling vooruit te betalen. 

Wij eigenen ons het recht toe elke prijs te kunnen veranderen op elk moment, echter wij verplichten ons de tarieven te handhaven die golden op het moment van uw bestelling. 
Het bedrag van het door U bestelde product blijft het bedrag dat op die dag, op dat tijdstip van de door U geplaatste bestelling was. 
Uw bestelling kan door ons pas verwerkt worden na ontvangst van het totaalbedrag op onze rekening. Betalingen via telebankieren dienen te worden gedaan op Rabobank rekeningnummer 32.90.48.910
 

4.       Verzendkosten:
Voor de aflevering vragen wij een bijdrage in de administratie en verzendkosten.
Deze zijn als volgt samengesteld:
- Orders worden kosteloos in Hoogeveen afgeleverd.
Alle overige orders worden belast met;
- € 4,25 verzendkosten bij een maximaal gewicht van 2kg en/of een maximaal formaat van 380 x 265 x 32 mm
- € 7,25 verzendkosten bij een maximaal gewicht van 10kg en/of een maximaal formaat van 100 x 50 x 50 cm
- € 13,95 verzendkosten bij een maximaal gewicht van 30kg en/of een maximaal formaat van 176 x 78 x 58 cm

Voor levering naar het buitenland gelden andere tarieven. Indien u de tarieven voor het zenden naar een bepaald land toegestuurd wenst te krijgen kunt u bij voorkeur per mail contact met ons opnemen.


5.       Betalen vanuit het buitenland:
IBanCode: NL58RABO0329048910 Bic Code: RABONL2U.
 
6.       Voorraad:
Wij hanteren weinig voorraad. Hierdoor kunnen wij altijd zeer scherp zijn met onze prijzen. 
Het kan voorkomen dat een product helaas niet voorradig is bij onze leveranciers. 
U kunt de status van uw bestelling zien door op de site in te loggen en te kijken onder Mijn account. 
Mochten er wijzigingen zijn in de status dan laten wij dit weten door middel van een email (zorg er dan ook altijd voor dat u een bestaand email adres gebruikt). 
Mocht de levertijd langer zijn dan 1 kalendermaand na betaling dan kunnen we altijd in overleg de bestelling omzetten naar een ander product of eventueel desgewenst annuleren, uw geld wordt dan z.s.m. teruggestort op uw rekening.
 
7.       Levering:
De goederen besteld bij Veneboer camping en outdoor v.o.f. worden op het door u aangegeven adres afgeleverd in binnen- en buitenland door een pakketdienst.
Het verdient aanbeveling om bij de bestelling een adres te geven waar doorgaans iemand aanwezig is om het artikel in ontvangst te nemen en te tekenen voor ontvangst.
Goederen worden geleverd conform de wettelijke in Nederland geldende bepalingen aangaande verkoop op afstand.
Onder normale omstandigheden wordt uw artikel(en) binnen 10 werkdagen na ontvangst van de betaling bij u thuis afgeleverd mits het product voorradig is bij onze leveranciers. 
De levertijd is afhankelijk van meerdere factoren, als u vragen heeft over de levertijd kunt u contact opnemen via e-mail
In ieder geval zullen wij U in kennis stellen en U de mogelijkheid bieden de overeenkomst te ontbinden, dan wel de bestelling te annuleren als de levertijd langer dan 10 werkdagen duurt.
 
8.       Garantie en Service na aankoop:
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. 
Indien dit niet het geval is, dient u Veneboer camping en outdoor v.o.f. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 8 dagen na de aflevering kennis te geven.
Veneboer camping en outdoor v.o.f. garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Mocht u niet tevreden zijn met de aankoop kunt het artikel ruilen, mits in nieuwstaat en in de originele verpakking zit of een tegoedbon krijgen. 
Voor de geleverde producten geldt een garantie, zoals deze door de producenten op haar artikelen wordt vastgesteld. 
Wanneer zich een probleem voordoet met Uw artikel, stuur dan direct een e-mail naar het volgende adres: veneboer@veneboer.com
Onze klantenservice neemt dan binnen 3 werkdagen contact met u op.
 
9.      
Er kan geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
  • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Veneboer.com of de fabrikant zijn verricht.
  • indien de originele aankoopbon niet kan worden overlegd / getoond.
  • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
  • gebruikte inbouw of doe het zelf artikelen.
 
10.   Voor garantie op hardware, software en elektronische apparatuur dient u zich zelf te registreren bij de betreffende fabrikant, deze zorgt ook voor de garantie afhandeling.

Om gebruik te maken van de service en garantie dient u te beschikken over de originele aankoopbon welke met het artikel wordt meegeleverd. 
Stuur bij reclamatie deze bonnen dus altijd mee indien u een artikel wilt ruilen of ter reparatie wilt aanbieden. 
Wanneer u binnen de garantietermijn een beroep doet op de garantie, dan zijn de verzendkosten voor verzending naar ons voor uw eigen rekening. 
De verzendkosten voor het terugsturen van het gerepareerde product nemen wij voor onze rekening.
 
11.   Herroepingrecht:
De consument heeft het recht zonder opgave van redenen de goederen te retourneren of van de aankoop af te zien binnen een periode van tenminste zeven werkdagen, ingaande de dag na ontvangst.
U kunt alleen daadwerkelijk gebruikmaken van zijn herroepingsrecht indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking geretourneerd worden. 
Eventuele verzendkosten zijn voor rekening van de klant. 
Hiermee wordt de koopovereenkomst herroepen. 
Dit is conform de EG richtlijn van 20 mei 1997. 
De betaalde aankoopprijs exclusief de gemaakte verzendkosten zal dan gecrediteerd worden na ontvangst van de goederen in ongeschonden staat. 
Bezorgkosten worden niet geretourneerd. 
Indien het geretourneerde artikel een klacht betreft waarbij het om een aantoonbare fout van Veneboer camping en outdoor vof gaat, dan worden de bezorgkosten uiteraard wel terugbetaald.                                                                                                                                                                                                            
Uitgesloten van het herroepingrecht zijn:
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
  • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
12. Aansprakelijkheidsuitsluiting:
De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. 
Alle aanbiedingen, afbeeldingen en prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en/of wijzigingen door de fabrikant. 
Wij zijn niet aansprakelijk voor verstrekte adviezen, druk- en zetfouten. 
Iedere aansprakelijkheid van ons beperkt zich tot maximaal het ter zake gefactureerde bedrag. 
Wij zijn niet aansprakelijk voor foutief of onjuist gebruik van de artikelen.
Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in de algemene voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.

13. Persoonsgegevens:
Veneboer.com zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. 
Alle informatie die wij via de website verkrijgen, gebruiken wij uitsluitend voor de afhandeling van de bestelling.
De informatie die wij verkrijgen op financieel gebied zoals rekeningnummers en andere gegevens met betrekking op de betaling worden alleen voor de facturatie van de bestellingen gebruikt.
Ons systeem registreert de gegevens die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met de klant.
Gegevens worden niet aan derden verstrekt, behalve wanneer wij daartoe door wettelijk voorschrift worden verplicht of wanneer hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven.

14. Geschillen:
Geschillen die in deze algemene voorwaarden niet worden voorzien dienen beslecht te worden door de daarvoor bevoegde rechter.